Plan rozwoju zawodowego mianowanego matematyka

Pobierz

Zajęcia koleżeńskie, co najmniej raz w semestrze.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. Ci nauczyciele, którzy ukończyli staż 31 sierpnia 2019r.. Nauczyciel matematyki, pedagog specjalny w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.. Matematyka.Nie jest to gotowy plan nauczyciela mianowanego, zawiera on przykładowe zapisy zadań i formy realizacji z różnych .. z matematyki Jak zmotywować uczniów do działania .. Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty, omawianie przebiegu zajęć,Plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki.. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2002 r. Długość stażu: 2 lata 9 miesięcy.. Patrycja Kajewska.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, co semestr.. Dyrektor przedszkola - mgr Janina Fedorowicz.. Przedszkole 20. w Raciborzu.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego - Przedszkole.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. Zawiera on niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej placówce.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Przesłano: 2022-02-15.. Rozpoczęcie stażu: 01.09.2000 r. Zakończenie stażu: 31.05.2003 r. .. dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej 20 lat później, metody badawcze, itp. ..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

następna publikacja » Beata Ruś.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.Plan rozwoju zawodowego Zatwierdzam do realizacji W okresie sta żu od 01.09.2009r do 31.05.2012 data i podpis Dyrektora Szkoły PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: Małgorzata Zblewska Szkoła: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w KościerzynieSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Wstęp Jestem nauczycielem matematyki i informatyki.. Imię i nazwisko: Dorota Kiślak.. W roku 2016 uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Marta Jędrzejczyk Stanowisko: nauczyciel matematyki i informatyki Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 1 im..

Plan rozwoju zawodowego.

Opiekun stażu - mgr Aleksandra Moskwa.. Okres stażu: 01.09.2011 - 31.05.2014.. Miejsce zatrudnienia: ZKPiG nr 6, Gdańsk.. Opiekun nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Dział: NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. OstródaPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji 1.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ.. Sylwia Gąsienica-Sroka Nauczycielka matematyki w Piekielniku Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013 r. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcyPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy poczynając od 1 września 2005r.. Wniosek o rozpoczęcie stażu.. Zaświadczenia potwierdzające udział.. Plan rozwoju zawodowego.. Awans zawodowy.. Przypominam, że nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Okres stażu : 2 lata i 9 miesięcy Zakończenie stażu : 31 maja 2013r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego pk..

Nauczany przedmiot: matematyka.

Sierpień 2020Wrzesień 2020 4.Realizacja stażu Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez udziału w kursach i szkoleniach oraz samodzielne doskonalenie.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr MAŁGORZATA BĄK nauczyciel wychowania przedszkolnego .. Bogdanowicz, elementy metody planu daltońskiego, dziecięca matematyka Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Poznanie procedury awansu zawodowego.. ZADANIA.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego..

Dział: Plan rozwoju zawodowego.

Cel główny: Zachęcanie do stosowania komputera jako narzędzia do wzbogacenia własnego warsztatu pracy wśród nauczycieli, oraz upowszechniania kultury informatycznej wśród młodzieży.Plan rozwoju zawodowego matematyka Data dodania: 2007-09-23 09:46:12 Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego zawiera zadania do zrealizowania przez nauczyciela matematyki z uwzglednieniem zmian w rozporzadzeniu dotyczacym awansu zawodowego z 2004 roku.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Doroty Wagner Rozpoczęcie stażu : 1 września 2010r.. niestety nie .Awans zawodowy » Plan rozwoju zawodowego.. poleca 85% 432 głosów.. Filmy.. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy Zakończenie stażu: 31.05.2023 r. Celem podstawowym odbycia stażu, w czasie którego realizowany będzie niniejszy plan rozwoju zawodowego jest uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego .ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Cały okres stażu.. Treść.. Aneks powstał w powodu zmiany miejsca pracy.. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawo.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO* Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Gumuła Nazwa i adres placówki: Przedszkole im.Świętej Anieli Merici Sióstr Urszulanek UR,1 MGR URSZULA DUDEK NAUCZYCIEL MIANOWANY MATEMATYKI I INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENICY Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: r. DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: r. Plan rozwoju zawodowego Urszula Dudek strona - 1 - 2 Niniejszy plan rozwoju jest zgodny z: - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Opis i analiza realizacji wymagań określonych w § 8 UST.2 PKT 4b Grażyna Kubiak; CZĄSTKOWE SPRAZWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO za okres 01.09.2014 r. - 31.08.2016 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ROK SZKOLNY 2007/2008 W oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt