Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych

Pobierz

Niższa częstotliwość prowadzi do mniejszych wartości prądów ograniczonych, natomiast wyższe częstotliwości powodują większe wartości prądów ograniczonych.. prąd zna-mionowy wkładek topikowych powinien być co najmniej dwa razy większy od prądu znamionowego baterii kondensatorów.Wersje bez wskaźnika zadziałania wkładki, ze wskaźnikiem zadziałania wkładki LED Liczba biegunów 1p, 3p Gwint E14 E18 Napięcie znamionowe Un 400 V AC / 250 V DC Prąd znamionowy In 16 A 63 A Częstotliwość znamionowa 45-62 Hz Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania 50 kA AC/ 8 kA DC Maks. starta mocy wkładki topikowej (W) 2,5 W 5,5 WProgram ETI Fuse pozwala na wyświetlenie charakterystyk czasowo-prądowych (t-I), charakterystyk prądów ograniczonych oraz charakterystyk energetycznych (całek Joule'a - I 2 t) dobranych aparatów zabezpieczających firmy ETI Polam i zestawienie ich na jednej podziałce logarytmicznej.. NH 00 C NH 00.Zalety wkładek topikowych : niezawodne wyłączanie od niewielkich prądów przeciążeniowych do znamionowej zdolności wyłączania; wysoka stabilność charakterystyki czasowo-prądowej; duża odporność na starzenie; silne ograniczanie prądu zwarciowego; niska, mniejsza niż dopuszczają nowym strata mocyCharakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych Ultra Quick CH - rozmiar 10 x 38 Uef(V) CH10 0,15 0,2 0,3 0,5 1,5 1,0 250 400 500 600 CH14,22 Uef(V) CH10 200 1000 250 400 500 600 CH14,22 Peak arc vol t age (V) Obciążenie( %) Współczynnik korekcyjny 10 0,005 20 0,025 30 0,063 40 0.122 50 0,204 60 0,31 70 0,442 80 0,6 90 0,785 100 1wykazały, że charakterystyki wkładek są bardzo stabilne, tolerancja może wynosić do 10%..

Charakterystyki opisano wartościami prądów znamionowych wkładek.Rys.

wyłączania I 2 t - (A 2 s) Znamionowe straty.. Zastosowanie - Wkładki topikowe systemu są przeznaczone do .Charakterystyki czasowo-prądowe .. mocy (W) Pakowanie (szt.) BS8.. Producenci podają dane dotyczące wkładek dla tempera-tury otoczenia 25° lub 30° C, podczas gdy zamontowane*Wyrażam zgodę na używanie przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, z siedzibą w Warszawie przy ul. Al.. Charakterystyka prądów ograniczonych wkładki bezpiecznikowej; efekt ograniczający występuje przy prądzie spodziewanym większym od wartości wyznaczonej przez punkt B. Ze wzrostem prądu spodziewanego prąd ograniczony zwiększa się w przybliżeniu pro-Wkładki topikowe.. Rysunek 2.. • Można stosować wkładki dostosowane do wyższych napięć w układach o niższym napięciu, ale nie odwrotnie (zwykle jest to ograniczone do +10%).Charakterystyka prądu ograniczonego umożliwia odczyt wartości części prądu przetężeniowego występującego w obwodzie przy zastosowaniu danego bezpiecznika i jest miarą zależności prądu spodziewanego od ograniczonego.→ charakterystyki zwłoczne (gL-gG) oraz szybkie (gF), → szeroki zakres prądów znamionowych od 2 do 200 A, → nowe prądy znamionowe 32A i 40A, → różne typy zacisków doprowadzających i odprowadzających w gniazdach, → wykonania gniazd z uchwytem na szynę TH.Ówczesne katalogi i poradniki projektowania podawały charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych, a nie podawały wartości całek Joule'a (ani całek Joule'a przedłukowych, ani całek Joule'a wyłączania), ale wtedy elektryk już po technikum rozumiał, co to jest wartość sku-2 Wkładki topikowe BiWts, BiWtz Wkładki topikowe - BiWts, BiWtz Prądy znamionowe A Wkładki topikowe - Charakterystyki gg, gf Zalety: wysoka znamionowa zdolność zwarciowa, charakterystyki zwłoczne (gl-gg) oraz szybkie (gf), szeroki zakres prądów znamionowych od 2 do 200 A, nowe prądy znamionowe 32A i 40A, różne typy zacisków doprowadzających i odprowadzających w gniazdach, wykonania gniazd z uchwytem na szynę TH. Pokrywy wykonane z aluminium są trwalej odporne na korozję.wkładek gG..

Tyle można ogólnie powiedzieć o bezpiecznikach topikowych.

kv Wartość skuteczna prądu .DO KSIĄŻKI DOLICZAMY CD-ROM.. Napiêcie znamionowe: 240V AC/120V DC.. Największe wartości prądów wyłączania wkładek topikowych (odczytane z górnej charakterystyki t-I - pasmowej) In Imax dla t = 0,2 s Imax dla t = 0,4 s Imax dla t = 5 s A AkAkAk WT - 00C/gF WT - 00/gF WT - 1C/gF WT - 1/gF U. N. = 400V Przemysłowe szybkie.• prąd ograniczony - jest to największa chwilowa wartość prądu wyłączeniowego wkładki topikowej; • charakterystyka prądu ograniczonego - zależność prądu ograniczonego od prądu spodziewanego w określonych warunkach działania bezpiecznika;sobą wkładki bezpiecznikowe mają charakterystyki czasowo-prądowe zależne, o zbliżonym przebiegu.. Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych ochronnych SWF Aby prawidłowo dobrać prąd znamionowy wkładek topikowych SWF w celu obniżenia ewentualnego prądu zwarciowego na czas przeprowadzenia remontu należy przyjąć taką samą wielkość i prąd znamionowy, jak wkładki gG lub gF: In (SWF) = In (gG, gF).Charakterystyka prądów ograniczonych bezpiecznika (skale logarytmiczne) rodziny trzech wkładek bezpiecznikowych o prądach znamionowych I 1, I 2, I 3.: I p - symetryczny prąd zwarciowy Ograniczenie prądu następuje, gdy zapłon łuku w bezpieczniku nastąpi przed wystąpieniemPrąd ograniczony (kA) Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek o charakterystyce gG 500V,690V, 1000V WT-NH Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych WT-00C/gF, WT-00/gF, WT-1C/gF, WT-1/gF, szybkich - 400Vpikowego wkładki w czasie 1 h. Linia pionowa odpowiadająca wartości I nf jest asymptotą ogra-niczającą charakterystykę pasmo-wą wkładki topikowej..

Charakterystyki wkładek topikowych gG Z diagramu korzystamy analogicznie jak w przypadku dotyczącym wyłączników nadprądowych.

Zwarciowa zdolnoœæ wy³¹czania: 100kA.. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.. Nie omawiając tu spraw podstawowych z tym związanych chcielibyśmy zwrócić uwagę na pewne czynniki wpływające na optymalny dobór bezpieczników.. Zalecana cena detaliczna zestawu 120zł W związku z dużym zainteresowaniem Czytelników poprzednimi wydaniami Poradnika zdecydowaliśmy się na kolejne, które zostało uaktualnione i rozszerzone.. Przyjmuje się, że wkładki bezpiecznikowe na kolejnych stopniach zabezpieczeń działają wybiórczo: - w zakresie prądów przeciążeniowych, jeśli ich pasmowe charakterystyki t-I nie tylko• Straty mocy we wkładkach tej samej grupy produktowej na taki sam prąd są różne - zależy to m.in. od technologii produkcji, styków (np. nikiel) oraz wielkości wkładki.. Wśród charakterystycznych wartości prądu istnieje jeszcze prąd pro-bierczy górny I f - który musi przepalić topik wkładki w cza-sie krótszym niż 1 h. Jego war-tość wynosi If = 1,6 I n. W czasieCharakterystyki czasowo-prądowe (pasmowe) wkładek topikowych o charakterystyce gF - szybkich 500V Spodziewany prąd zwarciowy (kA) Prąd ograniczony (kA) Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych WT-00/gF szybkich - 500V.. Całka Joule'a.. Na osi rzędnych podane są czasy zadziałania, występujące przy prądach wyłączających umiejscowionych na osi odciętych..

Dla wkładek topikowych WTNH gF zdolność wyłączania wynosi AC 100 kA.Budowa typowej wkładki topikowej jest prosta.

Zdolność wyłączania przy napięciu stałym (DC) dla 000, 00 wynosi 20 kA, dla 1, 2, 3 wynosi 25 kA.. W ten sposób można sprawdzić, czy aparaty te zadziałają selektywnie (wybiórczo) przy spodziewanym prądzie zwarciowym lub przeciążeniowym, a także określić zapas i granice selektywności.Właściwy dobór wkładek topikowych sprawia czasami kło-pot projektantowi.. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.Należy pamiętać, że na bezpiecznikach i ich opakowaniach oraz w katalogach podawany jest ich umowny prąd znamionowy.. Rzeczywisty prąd zadziałania bezpieczników topikowych jest 1,6 do 2,1 razy większy od prądu znamionowego (dla typowych nadmiarowoprądowych wyłączników automatycznych 1,13 do 1,45 razy).Wkładki topikowe DO Wkładki topikowe DO Zalety: → mniejsze gabaryty wkładek D0, przez co mamy więcej miejsca w rozdzielni, → niskie straty mocy i energii, → mały przyrost temperatury, → wysoka zdolność ograniczania prądu zwarcia, → stabilność charakterystyk prądowo-czasowych oraz pełna selektywność działania,Wkładki topikowe WTNH gG/gL mogą być stosowane na napięcie stałe 220 V dla 000 i 00 oraz 440 V dla 1, 2, 3.. Dla zapewnienia dobrego przewodzenia prądu styki nożowe wykonuje się z miedzi i mosiądzu.. Podobnie jak w poprzednich .Prąd: 6-800A.. Rozmiar In (A) Typ Nr kodowy.. Warto .Niższa częstotliwość prowadzi do mniejszych wartości prądów ograniczonych, natomiast wyższe częstotliwości powodują większe wartości prądów ograniczonych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt