Uzupełnij zdania wybierz poprawne odpowiedzi spośród a i b oraz c i d

Pobierz

(-1, -1) Zadanie 10.. 450 75 B. 45 75Dana jest liczba a=3√2-4.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Liczba zawsze będzie .. Na mapie, która pomniejsza 600 tys. razy, rzeczywista odległość 150 km będzie odcinkiem o długości A B .. C. x+6 D. x−6Uzupełnij poniższe zdania.. Miara kąta KLM jest równa AB A. a. Amperomierz włącza się do obwodu A/B/C.. A.mniej B.więcej Liczba dziewcząt które przeznaczają na sport więcej niż godzinę dziennie stanowi C/D liczby wszystkich dziewcząt C.20% D.25%.Uzupełnij zdania.. Zadanie 9.. (0-1) Uzupełnij zdania.. zaimekC .Uzupełnij zdania.. Wybierz początek zdania (1 lub 2) i jego dokończenie (A lub ).. a) Szkło potarte jedwabiem elektryzuje się dodatnio, wobec tego A/B przemieszczają się C/D, wskutek czego jedwab elektryzuje się E/F b) Polipropylenowe opakowanie potarte wełną elektryzuje sięUzupełnij zdania.. Uzupełnij poniższe zdania.. A) 32 B) 64 Każdy gracz może otrzymać maksymalnie C/D kart.. Obwód kwadratu o przekątnej długości 8 Acm jest równy cm.. 40° B. 45° Trójkąt KLM jest CD C.rozwartokątny D.prostokątny - rozwiązanie zadaniaDokończ zdanie.. Zadanie 15.. Zadanie 9.. Uzupełnij poniższe zdania.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.Wartość wyrażenia √1.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij zdanie..

3 B. 4Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Uzupełnij zdania.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Uzupełnij zdania.. Zadanie 16. Podaj poprawne wartości poniższych wyrażeń arytmetycznych.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.. 5√2-4 B. 3√2-2 Liczba 2 razy większa od liczby a jest równa CD.. Wartość wyrażenia 3/7+3/5 jest liczbą A / B. A. mniejszą od 1 B. większą od 1 Wartość wyrażenia 3/7-3/5 jest liczbą .Uzupełnij zdania.Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D Liczba chłopców,którzy nie uprawiają sportu,stanowi A/B niż 30%liczby wszystkich chłopców.. Wybierz odpowiedź z pośród oznaczonych literami A i B oraz spośród oznaczonych literami C i D.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.. Trójki liczb naturalnych 𝑎, 𝑏 i 𝑐, które spełniają warunek a 2 + b 2 = c 2 a^2+b^2=c^2 a 2 + b 2 = c 2 , nazywamy trójkami .DAJE NAJ!. 3 B. 4W innych zadaniach wybierz poprawne uzupełnienie zdań spośród oznaczonych literami A i B oraz spośród oznaczonych literami C i D i za każdym razem otocz kółkiem wybraną odpowiedź, np. Uzupełnij zdanie.. (0 - 1) W okręgu o środku S i promieniu 5 cm narysowano cięciwę AB o długości 8 cm..

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

3a - 1Uzupełnij zdania.. Objętość drewna, z którego zbudowano formę, jest równa .. Zadanie 15.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.. A. dynamiczny C. wieloma zdaniami rozwiniętymi B. statyczny D. dużą liczbą wykrzyknieńUzupełnij poniższe zdania.. Wybierz właściwe liczby spośród A i B oraz C i D.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Uzupełnij zdania.. Podany fragment książki Kamienie na szaniec ma charakter A B , ponieważ autor posłużył się C D .. Zadanie 14.. P +6 B. P −6 Wyrażenie P −x2 jest równe C/D.. (0 - 1)Uzupełnij zdania.. 2 Zadanie 10.. (0-1) Uzupełnij zdania.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. ( 2 pkt.). Oceń prawdziwość podanych zdań.. Objętość gipsowego odlewu jest równa .. Wartość wyrażenia 8 - 3c dla c = 1,3 jest równa A.. Do pierwszej torebki należy dołożyć A / B cukierki truskawkowe, aby wszystkie znajdujące się w niej cukierki truskawkowe stanowiły 25% wszystkich cukierków w tej torebce.. A.Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.. Jony mogą być nośnikami prądu elektrycznego w A. cieczach 2.. Wybierz poprawne odpowiedzi spośród A i B oraz CiD.Liczby 32 i 36 mają A/B wspólne dzie… Proste p i n oraz k i m są prostopadłe (B i C) Odpowiedź na zadanie z Matematyka wokół nas 6Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.16.

Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.. Wyrażenie x(x+1) jest równe wyrażeniu A/B.. Wybierz spośród oznaczonych literamiA i B oraz spośród oznaczonych literami Ci D.Na planie o skali 1:40 pokój Joli ma wymiary 10,75 cm x 13,5 cm.. (0-1)Uzupełnij zdania.. 6,5 B. 4,1 Wyrażenie a + 3 + 4a - 2 - 2a można zapisać w postaci C.. 6√2-8 - rozwiązanie zadaniao podstawie równej 5?. 4 cm B. cm Przekątne tego prostokąta przecinają się w punkcie C / D.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. A4, której standardowe wymiary wynoszą 210 mm x 297 mm […]Wybierz poprawne uzupełnienie zdań.. Jolawykonała kopię tego planu powiększając go dwukrotnie.Otrzymana kopia mieści się na kartce formatu A/B.A.. Do pierwszej torebki należy dołożyć A / B cukierki truskawkowe, aby wszystkie znajdujące się w niej cukierki truskawkowe stanowiły 25% wszystkich cukierków w tej torebce.. przyimekB.. (0-1)Dokończ zdania.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D..

Wybierz poprawne odpowiedzi spośród A, B i C oraz D, E i F .Uzupełnij zdania.

Wybierz odpowiedź sporód oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź sporód oznaczonych literami C i D.. Zadanie 17.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpovie: Źspośród oznaczonych literami CiD.W wypowiedzeniu Od tysięcy lat umożliwiają one rzeźbiarzom, malarzom i rzemieślnikom ukozy-wanie w dziełach myśli i przekonań na temat ludzkiego życia [.). podkreślone słowo to A/B, któryzastępuje w zdaniu pierwszym C/D.A.. A. parzysta B. nieparzysta Liczby i różnią się o .. Miara kąta KML jest dwa razy większa niż miara kąta KLM.. (0-1)Na rysunku przedstawiono trójkąt równoramienny KLM o ramionach KM i LM.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Adam przygotował A/B karty do gry.. b.Uzupełnij poniższe zdania.. 8% Zadanie 2.. Wybierz liczbę spośród oznaczonych literami A i B oraz liczbę spośród oznaczonych literami C i D.. Informacje do zadań 8. i 9.. Wybierz odpowiedź spośród ozna-czonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych li-terami C i D. Przekątna tego prostokąta ma długość A / B. A.. ( 1 pkt.). Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ 1.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.. C) 12 D) 13Uzupełnij poniższe zdania.. Połowa liczby 418 jest równa A.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Agata do 4,75 kg wody musi dodać A/B soli aby otrzymać żądany roztwór.. (0-1) Dokończ zdanie.. Uzupełnij zdanie.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.. A) 237,5 g B) 250 g W 1 kg otrzymanego roztworu jest C/D soli.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt