Przeczytaj głośno tekst z każdego zdania wypisz po jednym wyrazie z akcentem

Pobierz

Ułóż zdania (A-F), .. tekst z tłumaczeniem po polsku.. W pozostałych pętlach zaznacz wskazane sylaby.. Zadanie.. zdanie: zdję-cia Odpowiedź na zadanie z Między nami 7Przeczytaj głośno podany tekst, a następnie wypisz z niego wyrazy, w których nie akcentujemy drugiej sylaby od końca, Podkreśl w nich sylabę akcentowaną.. Podkreśl wyrazy z ó niewymiennym i przepisz je w kolejności alfabetycznej.. Podkreśl wyrazy z ó wymiennym, które pasują do ich miło spędzonego czasu: potwór wieczór zbiór nastrój grób przebój córka napój szkółka przyjaciółka komórka strój 2.. 1 - 6 w kolejności alfabetycznej.. Oleńka oparła się o stary .. Pomóż kosmicie i wpisz w miejsce kropek ó jeśli wymieni się na oTe części, z których się wyraz składa, nazywamy zgłoskami czyli syllabami.. Komentarz ortograficzny Dziecko powtarza zdanie i omawia pisownię każdego wyrazu (podaje zasady pisowni, poszukuje uzasadnienia pisowni).. Przeczytaj wyrazy zapisane pod tą sylabą.. Oceń prawdziwość zdań : 1.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Sprawdź, czy arkusz składa się z 20 kolejno ponumerowanych stron.Przykłady ćwiczeń terapeutycznych w zakresie czytania i pisania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje .Znamy już zasady pisowni ó. zaprószyć, ołóweczki, kłódki, oprócz, stróżować, tchórzliwe, króliki, wróżby, przepiórcze, królowa, wróżki;Elementarz Lokomotywy..

Czy do każdego zdania pasuje tylko jeden wyraz?

Przeczytaj sylabę zapisaną czerwonym kolorem.. Wypisz na kartce podzielonej na pół po jednej stronie wyrazy z <ż> po drugiej wyrazy z .. W pozostałych pętlach zaznacz wskazane sylaby.. Staraj się odgadnąć znaczenie nowych słów z kontekstu.. Przeczytaj zdania pod tekstem i zdecyduj, które są zgodne z jego treścią (richtig), a które nie (falsch).. Chłopcy wraz z kosmitą idą odpocząć na dyskotece.. Każdy z Was czyta głośno 20 minut - (fragment książki dowolnej, gazety , czasopisma )następnie w 4-5 zdaniach (nie więcej) napisze o czym czytał-(ła),a rodzic podpisuje potwierdzając, że przeczytałeś-(łaś )-jak do tej pory.Cele: Rozumiem selektywnie tekst do czytania.. Tekst jest w zalączniku.. Zdanie Funkcja w tekście A. Uzupełnij zdania czasownikami z końcówkami: -uję, -uje, -ują.. - Nad szeroką rzeką szumią wierzby.. Rozwiązanie wpisz do tabeli.. Zapisz te zdania w zeszycie przedmiotowym.. Podziel je na sylaby i wyklaskaj.. Nazwij to, co wskazują strzałki.WYPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę KOD UCZNIA PESEL .. ulicaWypisz z wiersza czasowniki , rzeczowniki i przymiotniki a następnie ułóż z nimi zdania .. Podziel je na sylaby i wyklaskaj.. 63 .4 Dopisz po 4-5 wyrazów, w których u jest: na początku, w środku, na końcu wyrazu.. Wystarczy takie zdanie: "Henryk mówił z wyraźnym akcentem niemieckim" albo "Anna z ledwością mogła zrozumieć, co żołnierz mówił do niej po francusku".Uzupełnij zdania wyrazami wybranymi z ramki..

...Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

6\ Wybierz po jednym wyrazie z każdego okienka i ułóż z nimi po jednym, sensownym zdaniu.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.301 Moved Permanently.. Odpowiedz na dwa pytania zamieszczone pod tekstem.. Wytnij fragment tekstu z gazety.Uzupełnij poniższy tekst.. Sprawdź, czy jest napisaneW podręczniku Czytam i piszę na stronie 18 przeczytaj sylaby a następnie napisz je w liniaturze.. lose I lecture great ill stay Dear Carlos,Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (6.1-6.5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie jeden wyraz został podany dodatkowo.. Jak najszybciej, z góry dzięki .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj zdanie egzaminacyjne.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.. Polecenia: 1.. Punkt 5.Czytam z Lokomotywą.. — Napisz na tabliczce zdanie: "Bóg nagradza dobrych" i powiedz z ilu słów składa się to zdanie, a potem z ilu zgłosek czyli syllab składa się każde słowo!. Przeczytaj wyrazy zapisane pod tą sylabą..

Do każdego podpunktu napisz po jednym pasującym zdaniu.

Wykonaj ćwiczenie 1.. Wybierz z wiersza 3 dowolne rzeczowniki i ułóż z nimi zdania.. Przeczytaj sylabę zapisaną czerwonym kolorem.. 7\ Ułóż wyrazy z ó niewymiennym z ćw.. Ułóż w zdanie rozsypankę wyrazową złożoną z następujących wyrazów: po, niej, była, i, spływała, tłusta, ogromna, Lokomotywa, oliwa.. Wypisz po jednym wyrazie z każdej pętli.. Pomocnik Dla 6-latków i nie tylko STRONY 8-9 Wprowadzenie liter E, e Pracujemy analogicznie jak w wypadku liter "A", "a".. nginx/1.14.0przeczytaj ponizszy tekst wpisz w kazda luke jeden wyraz z ramki.. Tekst "zemsty" jest podzielony tylko na akty 2. w "zemście" oprócz tekstu głównego wypowiadanego przez .Przeczytaj tekst do każdej luki (1-5) dopasuj jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Następnie wymień się zdaniami z partnerem i rozwiń je.Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. czasu teraźniejszego, np.W każdej grupie wskaż wyraz niepasujący W każdym z szeregów wykreśl W kilku zdaniach.. - Szymek pomalował na żółto szyję żyrafy.. Wykonaj ćwiczenie 1. zzWybierz jedno zdanie i napisz je z pamięci w zeszycie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. b)1. zdanie: wczo-raj2..

Przeczytaj tekst ze strony 62 w podręczniku.

Uzupełnij luki 1-4 brakującymi zdaniami A-E, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Ćwiczenie 2 "" Pobaw się w detektywa.. Ewa narysowała złote .. Uzupelnij go wpisujac w kazda luke (1-5).. W luki (2.1-2.4) wpisz po jednym brakującym wyrazie tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Kiedy zaliczyliśmy klasówki z historii, matematyki, fizyki i botaniki, nareszcie mogliśmy odetchnąć z ulgą.Utrwalenie wymowy głosek w wyrazach i zdaniach.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.. Pamiętaj: Wyraz, który ma jedną zgłoskę, zowie się jednozgłoskowym.. Question from @Stanisłafkefasa - Gimnazjum - Język angielskiprzeczytaj ponizszy tekst wpisz w kazda luke jeden wyraz z ramki.. Pomocnik Dla 6-latków i nie tylko Polecenie dodatkowe "" W każdym zdaniu podkreśl wyraz, który mówi o tym, jaki jest zamek i jaki jest zegar.. Część 4.. Instrukcja dla ucznia .. Wymagana jest pełna poprawność orto-g raf i c zn wp s yh ó .. Uzupełnione zdania wpisz do zeszytu.. - Błażej szuka blaszanej żaglówki.Przeczytaj tekst.. Wybór tekstu Zaznacz w książce dziecka 3 zdania i przeczytaj na głos pierwsze zdanie.. STRONA 10 Czytanie zdań; rozwiązywanie rebusów - praca z ćwiczeniami Ćwiczenie 1 "" Przyjrzyj się rysunkowi.. zasadniczo w wyrazach rodzimych, np. w wyrazach zapożyczonych, ale całkowicie przyswojonych, np. przed ł, l w zakończeniach form czasu przeszłego, np. w zakończeniach form bezosobowych niektórych czasowników, np. - w formie 1. osoby l. poj.. ), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj głośno zdania.. Potrzebuję napisania jak się czyta w języku rosyjskim dany tekst, tekst jest po rosyjsku, wiem pisać umiem a czytać nie.. Poniedziałek 25.05 2020 r .Punkt 2.. Próbny egzamin ósmoklasisty Język polski DATA: marzec - kwiecień 2020 r. CZAS PRACY: do 180 minut .. Zenek schował do torby mały ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt