Odwołując się do przytoczonego fragmentu oraz znajomości całego utworu

Pobierz

Kurs do Nowej Matury nr 6 z.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.. Przechodzimy teraz do ważnego ćwiczenia.. Nie ma wpływu na to, że pojawia się na tym świecie, a także nie decyduje o tym kiedy z niego zniknie (wyjąwszy przypadki samobójstw).Strona 6 z 20 OPOP- Zadanie 3.. Każdy jest w życiu za kogoś lub za coś odpowiedzialny - główny problem, do którego musisz odnieść się w swoim tekścieOceń prawdziwość podanych stwierdzeń w odniesieniu do przytoczonego fragmentu oraz całego utworu Latarnik.. Miasto powitało je długim i głuchym okrzykiem.WSTĘP DO LEKCJI.. (Zinterpretuj podany utwór.. Baśniowa fabuła utworu Mały Książę skłania do refleksji na temat życiowych postaw.. Akcja w powieści W.. Wygnanie matki z zamku przez Balladynę.. Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do reprodukcji obrazu, przytoczonego fragmentu oraz całego utworu Stefana Żeromskiego.. Miłość to uczucie twórcze czy niszczące?. Odwołując się do fragmentu powieści (wypowiedź doktora Rieux) i znajomości utworu - zinterpretuj znaczenie tytułu.266.. Mitu Syzyfa lub bardziej znanej Lalki).. Zadanie 1.. ODWOŁUJĄC się do przytoczonego fragmentu oraz całości utworu, skomentuj postawę moralną głównego bohatera Dżumy Alberta Camusa.. Zadanie 1.. Każdy kto zachowuje się grzecznie, jest wizytówką samych siebie, reprezentuje odebrane nauki.Odwołując się do załączonych fragmentów oraz znajomości tomu pierwszego powieści pt. "Chłopi" W..

Przeczytaj uważnie przytoczony fragment utworu.

P FPrzypomnij sobie akcję utworu, głównych bohaterów i motywy ich działania.. Odwołując się do przytoczonego fragmentu Dziadów cz. II, napisz, kim za życia byli Sowa i Kruk i w jaki sposób zostali skrzywdzeni przez Widmo.. Sędzia, który podejmował gości na śniadaniu, pochodzi z rodu: A. Sopliców i poznajemy go jako 2. wielkiego patriotę i zapobiegliwego gospodarza.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Alberta Camus, Dżuma (fragment) Z ciemnego portu wzlatywały rakiety towarzyszące oficjalnym zabawom.. pokaż odpowiedź.Odwołując się do znajomości całego utworu, napisz, jaką przysięgę złożył strzelec dziewczynie.. Rozwiązując zadanie, pamiętaj, że zadania mogą odnosić się do przytoczonego fragmentu lub całej lektury.. Otocz kółkiem P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. W zadaniu pytamyZadanie 4. .. Omów zagadnienie, odwołując się do przytoczonego fragmentu i do całości Pana Tadeusza oraz do innego tekstu kultury.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. 9.3 Odwołując się do znajomości całego utworu, napisz, kto i jaką karę wymierzyłOdwołując się do znajomości całego utworu Juliusza Słowackiego, ustal kolejność wymienionych zdarzeń.. Nie cytuj sformułowań z arkusza..

... Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera.

2.Koncepcja losu ludzkiego zawarta w Dżumie - w odwołaniu do utworu i być może przytoczonego fragmentu innego utworu (np. S. Reymonta pt. "Chłopi" rozgrywa się w łowickiej wsi Lipce, w zaborze rosyjskim, gdzie wszystko ma swoje .Zadanie 9.1. Podaj tytuł lektury obowiązkowej, z której pochodzi powyższy fragment.. Zadanie 9.2.. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do załączonego fragmentu "Lalki", całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury.. Baśniowa fabuła utworu Mały Książę skłania do refleksji na temat życiowych postaw.. Przyczyna ingerencji Goplany w los Balladyny.. Wybierz odpowiedź A albo B, a następnie 1., 2. albo 3.. Czym jest Dżuma?. Napiszemy rozprawkę!. Temat 2: Zinterpretuj utwór "Do S.", Stanisława Grochowiaka.. 4 s. 28-32) 267.Odwołując się do przytoczonego fragmentu, wyjaśnij, dlaczego - według Sędziego - grzeczność jest ważna.. Zadanie 9.3.Odwołaj się do przytoczonego fragmentu Małego Księcia, całego utworu Antoine'a de Saint-Exupéry'ego oraz do innego wybranego tekstu literackiego..

Uzasadnij swój wybór, odwołując się do treści utworu.

pokaż odpowiedź.. :) Treść zadania.. pokaż odpowiedź.. Tułaczka głównego bohatera spowodowana była sytuacją polityczną na ziemiach polskich.. Tadeusza Adama Mickiewicza, całego utworu oraz do innego tekstu kultury.Zanalizuj podane fragmenty utworu, odwołując się do swojej wiedzy o wskazanych w nich postaciach.. Na podstawie przytoczonego fragmentu i znajomości "Lalki" Bolesława Prusa przedstaw przyczyny porażki Stanisława Wokulskiego.Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń, odwołując się do znajomości całego utworu Mały Książę.. P F Tytułowy bohater swobodnie przemieszcza się między światemTemat 1: Czym dla człowieka może być praca?. Zadanie 7Na początek… Przeczytaj uważnie przytoczony fragment.. Przykładowa odpowiedź: Dzięki grzeczności nie tylko wyrażamy szacunek wobec innych osób, ale także - wobec samych siebie.. B. Zawarcie sojuszu między Balladyną a Kostrynem.. Odwołując się do fragmentu oraz znajomości całego utworu Słowackiego, napisz, co było przyczyną ingerencji Goplany w los Balladyny oraz jakie wydarzenie - zainicjowane przez Goplanę wpłynęło na losy tytułowej bohaterki.. Postaw tezę interpretacyjną i ją .. Aby ocenić, czy jest ono prawdziwe, uważnie przeczytaj cały fragment.do przytoczonego fragmentu Syzyfowych prac?. P F Tytułowy bohater swobodnie przemieszcza się między światemOdwołując się do znajomości całego utworu Dziady cz. II Adama Mickiewicza, ułóż w II Adama Mickiewicza, ułóż w punktach zasady, według których powinni żyć ludzie, aby po śmierci ich dusze zaznał yOdwołując się do całego utworu Pan Tadeusz, dokończ zdanie..

Prus: Lalka: ... Odwołaj się do podanych fragmentów oraz całego utworu M. Bułhakowa.

Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury.. Twoja praca powinna liczyć 250 słów.Swoją prezentację chciałabym rozpocząć słowami Wisławy Szymborskiej:,,Tyle wiemy o sobie ile nas sprawdzono'' Egzystencjaliści uważali, że każdy człowiek nie podejmuje decyzji właściwie tylko w dwóch przypadkach.. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.Maturzysta musiał przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) oraz innych, wybranych przez .Wskaż, który bohater przytoczonego fragmentu Pana Tadeusza mógłby się utożsamić ze słowami Fraszki Sztaudyngera.. Pokonanie Kirkora podczas bitwy pod Gnieznem.Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do załączonego fragmentu "Lalki", całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury.. Bohater: …………………………………………………………………………………….fragmencie możliwym do odczytania bez znajomości całego utworu.. Temat 2.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.. Pomożemy Ci rozwiązać pierwsze zadanie.. (0-1) Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń w odniesieniu do przytoczonego fragmentu oraz całego utworu Latarnik.Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury.. W tym celu wpisz w kolejnych okienkach tabeli odpowiednie oznaczenia literowe A-D.. Zacznijmy od pierwszego stwierdzenia.. Twoja praca powinna liczyć 250 słów.Dlaczego przegrał?. wymagał napisania wypowiedzi argumentacyjnej w formie rozprawki problemowej.. Rozwiązując zadania, pamiętaj, że mogą się one odnosić do przytoczonego fragmentu lub całej lektury.. S. Reymonta, przedstaw, jak była uporządkowana gromada lipiecka jako społeczność oraz wyjaśnij, jakimi zasadami się kierowała..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt