Fale elektromagnetyczne prezentacja klasa 8

Pobierz

Fale elektromagnetyczne Fala Mechaniczna Fala mechaniczna - to zaburzenie rozchodzące się w ośrodku materialnym (sprężystym) i przenoszące energię.. PoprzedniW przeciwieństwie do fal mechanicznych fale elektromagnetyczne mogą rozchodzić się w próżni (w próżni rozchodzą się najszybciej, bo z prędkością c = 300 000 km/s (c = 300 000 000 m/s) a w powietrzu tylko nieznacznie wolniej - mowa tu o szybkości światła).Innym ośrodkiem rozchodzenia się fal elektromagnetycznych są izolatory np. ścianach z cegły, betonu lub drewna.. Im większa jest długość fali, tym mniejsza jest jej częstotliwość.Lekcja powtórzeniowa na której poznajecie najważniejsze cechy fal elektromagnetycznych, zjawiska którym ulegają, cechy różniące te fale od fal mechanicznych,.Fale elektromagnetyczne mogą się rozchodzić w każdym ośrodku, także w próżni.. Długość fal elektromagnetycznych obliczamy, podobnie jak fal mechanicznych, ze wzoru: λ=V∙T=V/f.. Faraday'a - wykazuje, że zmienne pole magnetyczne powoduje powstawanie w zamkniętym obwodzie elektrycznym prądu indukcyjnegoTemat : Porównanie fal mechanicznych i elektromagnetycznych.. Zmienne pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne i odwrotnie zmienne pole elektryczne jest źródłem zmiennego pola magnetycznego (indukcja magnetyczna).. Fizyka.. Fale elektromagnetyczneUszereguj fale elektromagnetyczne wg rosnącej częstotliwości: Mikrofale, ultrafiolet, rentgenowskie, gamma, widzialne, podczerwone, radiowe..

Fale elektromagnetyczne , IV.

UWAGA Proszę przesłać na niżej podany adres e-mail zdjęcia notatek waszych lekcji.. Opowiem o rodzajach tych fal, czyli promieniowaniu gamma, promi.A.. Cel: Dowiesz się, jak powstają fale elektromagnetyczne, jakie są rodzaje tych fal, od czego zależą ich właściwości oraz jakie mają zastosowania.. Istnieją różne rodzaje fal elektromagnetycznych i tylko niektóre z nich są przez nas dostrzegalne, jednak promieniowanie tego typu otacza nas zewsząd.. Prędkość fal elektromagnetycznych jest bardzo duża, w próżni wynosi ok. 300000 km/s.. Wysokość i głośność dźwięku.. Długość fali (λ) oblicza się ze wzoru: λ = v f lub w próżni λ = c f gdzie v - prędkość rozchodzenia się fali, f - częstotliwość.. wg Aniabartczak.. Przypomnienie doświadczeń Dośw.. Ruch drgający.. wg Alesolecka.Klasa 8 Fizyka.. Jednym z rodzajów promieniowania elektromagnetycznego jest światło widzialne, a różne częstotliwości fal elektromagnetycznych .Materiał zrealizowany na potrzeby zdalnego nauczania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie.. Fale elektromagnetyczne to fale, które nie potrzebują ośrodka aby przenosić energię, mogą ją przenieść nawet w próżni.. Im większa jest długość fali, tym mniejsza jest jej częstotliwość.Fale elektromagnetyczne to zaburzenia pola elektrycznego i magnetycznego.. autor prezentacji: Marta Lewandowska..

Fale elektromagnetyczne Sortowanie według grup.

Pola te wzajemnie sie podtrzymują i przemieszczają w przestrzeni, tworząc falę elektromagnetyczną.Fale mechaniczne Rodzaje Fal 1.. Temat: Fale elektromagnetyczne.. Wykresy ruchu drgającego.. Do fal elektromagnetycznych zaliczamy fale radiowe i telewizyjne, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma.. Przemiany energii w ruchu drgającym.. jedynie fale elektromagnetyczne B. jedynie fale mechaniczne C. zarówno fale mechaniczne, jak i elektromagnetyczne 2.Światło odległość między Ziemią a Słońcem wynoszącą około 150 mln kilometrów przebywa w czasie około A. kilku godzin B. kilku minut C. kilku sekund 3.. Jakub czekam do piątku (24.04.2020r.). Przykładami fal elektromagnetycznych są fale radiowe, światło widzialne i promieniowanie rentgenowskie.20.. Magnetyzm Połącz w pary.. Warto nauczyć się tych wartości .Klasa 8 Fizyka.. Oersteda - wykazuje, że wokół przewodnika, w którym płynie prąd powstaje pole magnetyczne.. Fale mechaniczne 2.. Światło Połącz w pary.. Na lekcjach omawialiśmy zjawiska świetlne i poznaliśmy bliżej właściwości fal elektromagnetycznych, bo światło jest taką falą.. Klasa 8 Fizyka.. Klasa 8 Fizyka.. na zdjęcia twoich lekcji.Fale elektromagnetyczne zależnie od długości fali (częstotliwości) przejawiają się jako (od fal najdłuższych do najkrótszych): Pasmo Długość [m] Fale radiowe >10-4 Mikrofale 3·10-1-3·10-3 Podczerwień 10-3-7,8·10-7 Światło widzialne 7,8·10-7-4·10-7 Ultrafiolet 4·10-7-10-8 Promieniowanie rentgenowskie 10-8-10-11Fale elektromagnetyczne mogą się rozchodzić w każdym ośrodku, także w próżni..

Temat: Fale elektromagnetyczne.

Z falami radiowymi człowiek spotykał się od zawsze, bo ich .Światło jako fala elektromagnetyczna .. 7,8 *10-7 m Światło widzialne 7,8 *10-7 m - 3,8 * 10-7 m Ultrafiolet 4* 10-7 m - 10-8 m Promieniowanie rentgenowskie 10-8 m - 10-11 m Promieniowanie gamma < 10-11 m. Zakresów fal e-m nie ma na karcie wzorów maturalnych, a pytania o te fale często się pojawiają.. Długość fal elektromagnetycznych obliczamy, podobnie jak fal mechanicznych, ze wzoru: λ=V∙T=V/f.. Elektryczność i magnetyzm, podstawy Test.. Błędem byłoby jednak twierdzenie, że dopiero od 100 lat zanurzeni jesteśmy w oceanie fal radiowych wytwarzanych przez coraz liczniejsze nadajniki.. Klasa 8 Fizyka.. Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi, które rozchodzą się z prędkością 300 000 km/s.. Drgania i fale , Klasa 8 , Spotkania z fizyką , Fizyka , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 .Współczesne smartfony odbierają i emitują fale elektromagnetyczne o częstotliwościach od około 0,8 GHz do 2,6 GHz.. Człowiek za pomocą własnego wzrokuDrgania i fale rozwiązania zadań klasa 8.. Fale mechaniczne.. wg Zmyslowafizyka.Klasa 8 Fizyka.. Długość fali (λ) oblicza się ze wzoru: λ = v f gdzie v - prędkość rozchodzenia się fali f - częstotliwość.. Wielkości fizyczne opisujące drgania i fale Połącz w pary..

Wszelkie prawa zastrzeżoneTemat: Fale elektromagnetyczne.

Dzisiaj dokonamy porównania właściwości fal mechanicznych i elektromagnetycznych.. Klasa 8 Fizyka.. Fala nie przenosi masy.Fale elektromagnetyczne - zaburzenie pola elektromagnetycznego, rozchodzące się w przestrzeni.. W zależności od swojej długości, fale elektromagnetyczne .. razem w fizyce od podstaw opowiem o falach elektromagnetycznych.. @Lekcje online Zapraszam uczniów klasy 8 na lekcję fizyki pt.: "Poznajemy fale elektromagnetyczne".Fale elektromagnetyczne (fizyka, szkoła podstawowa)Na kana.zastosowania fal elektromagnetycznych.. Odpowiedzi do zadań: Zad.1 str.181 D, C, A, B Zad.2 str.181 C Zad.3 str.181Fale elektromagnetyczne rozchodzą się w próżni z prędkością 300 000 km/s.. Prędkość fal elektromagnetycznych jest bardzo duża, w próżni wynosi ok. 300000 km/s.Fale elektromagnetyczne.. Fale elektromagnetyczne Sortowanie według grup.. Fala na sznurze:Wszelkie prawa zastrzeżoneFale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi, które rozchodzą się z prędkością 300 000 km/s..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt