Przykładowe tematy na świetlicy

Pobierz

-Rozmowy na temat poszanowania sprz ętu w świetlicy, gier , zabawek.. Wykonanie ozdobnych lampionów.. Witaj szkoło, witaj świetlico!. Nawiązywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami.. 09.12 Wyłaniamy najlepszego warcabistę - mini turniej świetlicowy.. Zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa i higieny, z związku z pandemia wirusa .Zajęcia będą prowadzone na terenie Zespołu Szkół im.. Prawa i obowiązki uczniów.. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.Wspomnienia świetlicowe - wypowiedzi dzieci na temat śmiesznych, miłych wydarzeń w świetlicy.. Poznanie Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody; - poznanie wiersza "ZOO" J. Brzechwy.. Dzień Edukacji Narodowej.. Czerwiec My i nasza szkoła.. 1255 -1400Domyślnie dziennik składa się ze stron: Opis dziennika, Ustawienia dziennika świetlicy, Uczniowie, Tematy, Ewidencja obecności, Plan nauczycieli.. 2.Zobacz pracę na temat Organizacja i funkcjonowanie świetlicy szkolnej na przykładzie szkoły podstawowej w XYZ.. Nasze bezpieczeństwo - jestem bezpieczny na drodze.. 12.12 Aktywność fizyczna jako forma czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu - zabawy na śniegu.. Zwierzęta naszymi przyjaciółmi.. Pogadanka na temat zachowania i poszanowania gier i zabawek świetlicowych.Tematyka zajęć Nazwisko i podpis nauczyciela Środa dn ……… 645 -855 Zajęcia wg dziecięcych zainteresowań (zabawy tematyczne, gry planszowe, rysowanie, zabawy konstrukcyjne) 855 - Przygotowanie do obiadu..

Zbieranie kart zgłoszeń do świetlicy.

Gry i zabawy na holu Zawody rzędów.. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu w świetlicy szkolnej, udostępnionych pracowniach oraz sali gimnastycznej.. Słuchanie utworu Vivaldiego "Jesień".. Zaznajomienie z wyposażeniem sali.. Dyżury obiadowe w stołówce szkolnej.. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 Ustalenie norm i zasad obowiązujących na świetlicy; zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkamina świetlicy.Wspomnienia z wakacji - praca farbami.. NASZA ŚWIETLICA - rozmowy na temat poszanowania sprzętu, zabawek i gier;Tematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowanych na świetlicy Miesiąc Tematy tygodniowe Zadania szczegółowe WRZESIEŃ 1.. Plakat "W zdrowym ciele zdrowy duch" praca w grupach technika dowolna Recepta na ciszę - wypisanie przyczyn hałasu w świetlicy, tworzenie recepty na ciszę podczas pobytu w świetlicy.• Zapisy dzieci do świetlicy.. 13.12 Zajęcia z elementami informatyki - wykonanie kartki świątecznejna temat funkcjonowania świetlicy, zbieranie informacji na temat dzieci.. Lato - praca plastyczna.. Nauka piosenki "Hej przyjaciele"Grzeczność na każdy dzień; Czym podróżujemy; Moje największe marzenie; Dary Pani Jesieni; Kolorowa Jesień; Jesienne zabawy.. Polska złota .Temat zajęć: Bezpieczne zabawy na śniegu.. Baśniowy świat H. Ch.. Osoby prowadzące posiadająTematyka zajęć..

- Wykonanie elementów do dekoracji świetlicy.

"; • malowanie kredkami, farbami scenki z minionego lata; • rozpoznawanie dotykiem pami ątek wakacyjnych (czarodziejski worek);świetlicy, przedstawienie zasad BHP oraz poruszania się na terenie szkoły.. Moje wakacyjne plany - rozmowa.. motywy folklorystyczne -malowanie zgodnie z kolorystyką charakterystyczną dla zwiedzanych regionów.. −Zabawki w domu i na świetlicy - utrzymanie porządku w miejscu zabawy .Pogłębienie wiedzy uczniów na temat racjonalnego żywienia i wpływu żywienia na zdrowie i dyspozycję do pracy w szkole.. 2.Budowanie wzajemnego zaufania, nauka prawidłowej komunikacji, zabawa, relaksacja, integracja zespołu, nauka imion: Otwarty krąg, Gra w imiona, Dzień i noc, Zakupy.. "Wariacje na temat liści" - wykonywanie jesiennych liści różnymi technikami.. Czy znasz,,Ziemia najpiękniejsza planeta"- malowanie plakatu na temat ochrony przyrody- praca zbiorowa na dużych arkuszach szarego papieru, malowanie farbą plakatową, zapoznanie z symboliką kolorów: zielony= nadzieja, czarny= śmierć, zniszczenie; 4. ,,Kurczak w pisance"- wycinanie sylwetki kurczaka i dekorowania pisanki wyciętymi z papieru samoprzylepnego elementami dekoracyjnymi.Niniejsza książka jest propozycją, w której nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych mogą znaleźć przykłady codziennych zajęć, pełnych ciekawych pomysłów, zachęcających dzieci do działania, rozwijających ich kreatywność i pobudzających wyobraźnię, a także uczących współpracy w grupie i wspólnej zabawy.Stworzenie przez dzieci menu na temat "Zdrowa żywność - zdrowe ciało"..

Rozwiązywanie zagadek o tematyce zdrowotnej.

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012.. -Naprawa gier świetlicowych,08.12 Zajęcia z elementami informatyki - malowanie na ekranie zimowego pejzażu.. Bezpieczne zachowanie na terenie szkoły, podczas zabawy, podczas wsiadania i wysiadania z autobusu szkolnego.. Celem wprowadzenia tych zajęć jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów.. Uświadomienie dzieciom znaczenia pracy i odpoczynku w życiu człowieka.. Praca plastyczna: "o mogę dad innym od siebie" - nietypowy autoportret.. Ilustrowanie treści utworu muzycznego.. 10.Wysłuchanie wiersza "Jak nie kochać jesieni" Tadeusz Wywrocki -rozmowa na temat treści wiersza, wykonanie ilustracji do tekstu wiersza.. "To co lubię, to co kocham"- praca techniką.wspólnej zabawy na świetlicy, zabawy integracyjne: "Wodne kręgle", "Krzesło elektryczne".. Przy doborze grup będzie uwzględniony wiek oraz indywidualne potrzeby uczniów.. Październik 1.. Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku i określenie charakterystycznych cech jesieni (EPr).Podczas zajęć na świetlicy dzieci poznawać będą też podstawy i taktykę gry w szachy.. Świetlica moich marzeń - rysunek.. - Co zrobimy w świetlicy, aby -Wykonanie gazetki okoliczno ściowej pt. "Witaj szkoło!".. Kształtowanie umiejętności wyboru ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego w zimie..

- Poznanie przez dzieci zasad obowiązujących w świetlicy.

Gry i zabawy na świeżym powietrzu.Sprawozdanie Z Pracy Świetlicy Szkolnej I Półrocze‧Monthly Archives‧Kwiecień‧Wrzesień‧Listopad‧Marzec-Rozszerzanie wiedzy dzieci na temat cyklów przyrody; -Kształtowanie poczucia estetyki i rozwijanie zdolności plastycznych.. Cele wychowawcze 7.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.. "Jesień w muzyce" - odsłuchanie utworu Vivaldiego "Cztery pory roku.CHROŃMY NASZE ŚRODOWISKO - rozmowa na temat ochrony środowiska; - praca plastyczna w grupach - plakat "Nasza ziemia"; - szanujmy lasy i rzeki.. Podziwiane na wakacjach-.. Zapoznanie z procedurami dotyczącymi COVID 19.. Zakładka Ustawienia dziennika świetlicy widoczna jest tylko dla kierownika świetlicy.świetlicy, stołówki.. Na stronie spis treści, plan pracy.. "Jesień jako pora roku" - spacer do lasu, omówienie cech charakterystycznych tej pory roku, "las jesienią" - praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem kolorowych liści.. Gry i zabawy zespołowena świeżym powietrzu - zbijak, dwa ognie, piłka nożnarodzicami na temat funkcjonowania ich dzieci w świetlicy.. TEMATYKA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH.. Zapoznanie z cechami dobrego kolegi.. Jesień Wrzesień 1.. Tematyka zajęć: Żegnajcie wakacje - witaj szkoło.. -Czytanie gło śne ze zrozumieniem fragmentów bajek.. Pasowanie na świetliczanina; Szal pani Jesieni; Jesienny świat za oknem; Dary jesieni; Las jesienią; Jesienny kwiat; Do pary; Kolory; Kolędnicy; Laurki na Dzień Kobiet; Bo to już Wiosna; Integracja grupy wychowanków.Święto rodziny w mojej szkole.Wypowiedzi dzieci na temat zawodów jakie wykonują ich rodzice; podkreślenie ważnej roli matki i ojca w rodzinie; pogłębianie szacunku dla rodziców; zachęcanie do wykonania upominków dla rodziców z okazji ich święta.. Nauczyciel: mgr Ewa Lesik.. Uświadomienie uczniom wpływu zabaw (dobrych i złych) na ich rozwój i zachowanie.. Szymańska Barbara Temat : Produkty żywnościowe wspomagane witaminami - ich wpływ na organizm człowieka.. Określenie wpływu poszczególnych witamin dodawanych do produktów żywnościowych na zdrowie człowieka.. Czytanie łączy pokolenia.. • Sporządzenie wykazu dzieci uczęszczających na obiady w stołówce szkolnej • Zakup pomocy dydaktycznych, gier-uzupełnienie wyposażenia świetlicy • Stworzenie odpowiednich warunków do pracy, zabawy , wypoczynku • Zapoznanie dzieci nowoprzybyłych z pomieszczeniami na terenie szkoły• Pogadanka na temat bezpiecznej drogi pieszo lub rowerem do szkoły, wła ściwego przechodzenia przez jezdni ę.. Co robimy w świetlicy, by było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie - nasze pomysły.. Wspomnienia z wakacji: • swobodne wypowiedzi uczniów na temat "Jak sp ędziłem wakacje?. 3.W przedziale z innymi pasażerami Wdrażanie do postawy koleżeoskości na świetlicy.. "Dywan utkany polnymi kwiatami" - praca z wykorzystaniem bibuły, gazet, papieru - dekorowanie świetlicy.. Witaj szkoło !. Odczytanie regulaminu, zapoznanie z tematyką zajęć, formą pracy w świetlicy szkolnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt