Wzór półstrukturalny tluszczu

Pobierz

Napisz wzór sumaryczny i strukturalny tłuszczu który zawiera dwie grupy alkilowe pochodzące od kwasu stearynowego i jedną grupę alkilową pochodzącą od kwasu palmitynowego.. Zadaj to pytanie.. Średnia : 4.8.. Wzory półstrukturalne węglowodorów alifatycznych na podstawie nazwy.. Budowa i szereg homologiczny alkenów.. Bądź pierwszą osobą, która udzieli odpowiedzi!Glicerol- nazwa zwyczajowa alkoholu polihydroksylowego znanego również pod nazwą gliceryna.. Średnia : 4.8.. Polski.Wzór półstrukturalny tłuszczu o nazwie tripalmitynian glicerolu: pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.. Napisz równanie reakcji otrzymywania triooleinianu glicerolu.. Tłuszcz X jest związkiem czynnym optycznie.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Kwasy mrówkowy i octowy zaliczamy do niższych kwasów.Podaj wzór półstrukturalny i nazwę chemiczną związku organicznego, który w reakcji z wodnym roztworem KOH substancję o nazwie 2-metylo-pentan-1-ol?Ustal wzór sumaryczny i półstrukturalny alkanu o: a) 14 atomach węgla b) 36 atomach wodoru c) łącznie 23 atomach w cząsteczceNarysuj wzór półstrukturalny 2-metylopentan-2-olu i określ jego rzędowość.. Question from @malutka025 - Liceum/Technikum - Chemia Napisz nazwę i wzór półstrukturalny alkanu o prostym łańcuchu węglowym i masieCząsteczkowej 86 u.. W wyniku reakcji uwodornienia tego tłuszczu przebiegającej w stosunku molowym n tłuszczu : n wodoru = 1 : 2 można otrzymać tłuszcz Y niewykazujący czynności optycznej.odpowiedział (a) 29.05.2010 o 14:54..

Napisz wzór półstrukturalny tłuszczu o nazwie tripalmitynian glicerolu.

Proszę czekać.. 0.Zadanie 1: Chemia Nowej Ery 8 - strona 195.. Zgłoś nadużycie.. Napisz stosując wzory półstrukturalne równania reakcji otrzymywania tłuszczów: tristearynianu glicerolu, tripalmitynianu glicerolu i oleinianu dipalmitynianu glicerolu dzięki za odpowiedź;)Kwasy organiczne to pochodne węglowodorów.. 2014-01-12 18:09:15Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) alkanu o wzorze C6H14, w którego cząsteczce występuje czwartorzędowy atom węgla.. Glicerol jest pochodną propanu.. Napisz reakcję spalania niecałkowitego( do tlenku węgla(II)) kwasu oleinowego ( C17H33COOH).. Jak wiemy tłuszcze to estry wyższych kwasów karboksylowych i glicerolu, zatem tripalmitynian glicerolu jest estrem powstałym w wyniku reakcji kwasu palmitynowego oraz glicerolu.. Wzór sumaryczny C3H8O3.. Pomoce: Glicerol - C3H8O3 Kwas stearynowy - C17H35COOH Kwas oleinowy - C17H33COOH Narysuj wzór półstrukturalny tłuszczu w którym na 1 mol glicerolu przypadają 2 mole kwasu stearynowego i 1 mol kwasu oleinowego.Treść zadania.. Nazwa:Napisz wzór półstrukturalny tłuszczu zawierającego różne grupy alkilowe: dwie kwasu palmitynowego i jedną kwasu stearynowego.. Odpowiedź została zedytowana [Pokaż poprzednią odpowiedź] 3C15H31COOH + C3H5 (OH)3 -> (C15H31COO)3C3H5 + 3 H2O.. Matematyka.. Napisz nazwę systematyczną tego alkanu.. Ze względu na liczbę atomów węgla w cząsteczce kwasy karboksylowe dzielimy na niższe - te o małej liczbie atomów węgla, oraz wyższe, które w cząsteczkach mają kilkanaście atomów węgla..

2010-05-29 13:39:48 Jak będzie wyglądał wzór półstrukturalny pentanu ?

Odpowiedzi.. Wzór sumaryczny , wzór strukturalny oraz model cząsteczkowy Glicerolu.Tristearynian glicerolu - (C17H35COO)3C3H5 Hydroliza, czyli rozkład tłuszczu (tristearynianu glicerolu) pod wpływem wody na kwas (tłuszczowy) stearynowy i glicerol.. Jest składnikiem tłuszczów roślinnych (głównie w oleju palmowym - stąd nazwa) i zwierzęcych (przykładowo łój zawiera około 28% kwasu palmitynowego).. Jego sole: sodowa (palmitynian sodu) i potasowa .Wzór sumaryczny C 3 H 8 O 3 lub C 3 H 5 (OH) 3 Wzór półstrukturalny Właściwości Masa cząsteczkowa: 92,09 g/mol Gęstość: 1,26 g/cm 3 (20 o C) Temperatura topnienia: 18 o C Temperatura wrzenia: 290 o C Temperatura zapłonu: 160 o C Temperatura samozapalenia: 429 o C Gęstość par względem powietrza: 3,18 Ciepło parowania w 290 o C: 826 KJ/kgWzór półstrukturalny tłuszczu o nazwie tripalmitynian glicerolu: pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.. Podobało się?. Nazwy węglowodorów alifatycznych.. Zadaj to pytanie.. Wejdź na mój profil na Instagramie: Nap.Narysuj wzór (strukturalny, półstrukturalny, taflowy, Fischera itd.). Napisz wzór półstrukturalny cząsteczki tłuszczu o nazwie tripalmitynian glicerolu.. grupą funkcyjną karboksylową -COOH.. (C17H35COO)3C3H5 + 3 H2O ---> 3 C17H35COOH + C3H5 (OH)3 Odpowiedzi ∆=b²-4ac odpowiedział (a) 15.04.2012 o 21:471..

2011-11-08 18:44:00 Wzór półstrukturalny anfetaminy 1-fenylo-2-aminopropanu.

Szereg homologiczny alkinów, właściwości fizyczne i otrzymywanie acetylenu.. Polski.Wzór półstrukturalny Symbol numeryczny Kwas kaprylowy Kwas oktanowy CH 3 (CH 2) 6 COOH C8:0 Kwas kaprynowy Kwas dekanowy CH 3 (CH 2) 8 COOH C10:0 Kwas laurynowy Kwas dodekanowy CH 3 (CH 2) 10 COOH C12:0 Kwas mirystynowy Kwas tetradekanowy CH 3 (CH 2) 12 COOH C14:0 - Kwas pentadekanowy CH 3 (CH 2) 13Wzór półstrukturalny (grupowy) Właściwości fizyczne alkanów, otrzymywanie metanu.. Zadanie jest zamknięte.. Question from @mysza199339 - Gimnazjum - ChemiaKwas palmitynowy - organiczny związek chemiczny z grupy nasyconych kwasów tłuszczowych, nieulegający dysocjacji.Kwas ten pomiędzy atomami węgla ma tylko wiązania pojedyncze.. Wzór sumaryczny kwasu palmitynowego:Napisz wzór półstrukturalny tłuszczu z róznymi grupami alkilowymi: dwie kwasu palmitynowego i jedną kwasu stearynowego Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2013-02-27 19:32:28Narysuj wzór półstrukturalny tłuszczu w którym na 1 mol glicerolu przypadają 2 mole kwasu stearynowego i 1 mol kwasu oleinowego.. Określ liczbę monochloropochodnych będących izomerami konstytucyjnymi, które mogą powstać w procesie chlorowcowania opisanego węglowodoru.Cząsteczkowej 86 u..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt