Określ który rysunek przedstawia komórkę zwierzęcą

Pobierz

Komórka roślinna posiada chloroplasty i ścianę komórkową, natomiast komórka zwierzęca nie posiada …zapisz która ilustracja przedstawia komórkę zwierzęcą a która roślinną uzasadnij swoją odpowiedź.. Podaj nazwę tej struktury oraz funkcję …Arkusz - poziom rozszerzony - przykładowe rozwiązania.. 16 maja 2010 r. Informacje.. 2.Poniższy rysunek przedstawia schematycznie budowę mitochondrium, w którym zachodzi m.in. proces oddychania wewnątrzkomórkowego.. Na podstawie: Zadanie 12. błona komórkowa - 4C.. Określ, ile centrosomów, chromatyd i chromosomów było w profazie I …Rysunek przedstawia schemat budowy - A i model przestrzenny - B pewnej struktury komórkowej, zbudowanej z dwóch podjednostek.. DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SWARZĘDZU.. tylko bez skanów …Na poniższych rysunkach przedstawiono dwie komórki (A i B) Określ, który rysunek przedstawia komórkę zwierzęcą.. wentylacja płuc - I.wymiana gazowa - Odpowiedź na zadanie z Puls życia 7A) Rysunek I przedstawia miednicę mężczyzny.. pokaż …Poniższy rysunek przedstawia schematycznie pewną komórkę w metafazie II podziału mejotycznego.. Mają one kształt takich tabletek …Komórki żywych organizmów są bardzo różnorodne.. Uzasadnij odpowiedź za pomocą trzech argumentów …Najbardziej zewnętrzna warstwa komórki, która zapewnia kontakt ze środowiskiem, a jednocześnie chroni jej wnętrze.Określ, czy powyższy rysunek przedstawia komórkę roślinną czy grzybową..

b) Rysunek II przedstawia miednicę kobiety.

Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając różnice w budowie między …KOMÓRKI.. Transport substancji w komórkach przedstawionych …Komórkę roślinną przedstawiono na A. rysunku I, B. rysunku II, na co wskazuje 1. obecność mitochondriów, które nie zawsze występują w komórkach zwierzęcych.. jądro komórkowe - Odpowiedź na zadanie z Biologia 5a) Komórkę zwierzęcą przedstawiono na rysunku A, ponieważ nie zawiera ona ściany komórkowej, wakuoli oraz chloroplastów.. Zarówno komórki przedstawione na rysunku A jak i B są charakterystyczne dla paprotników i roślin nagonasiennych.. Komórka prokariotyczna:Na rysunku B intensywność tego czynnika jest duża/ mała.. 2 pkt Rysunki przedstawiają komórkę …Matura 2015, Poziom Rozszerzony (Informatory CKE) - Zadanie 12.. EGZAMIN WSTĘPNY Z BIOLOGII.. Podaj nazwy dwóch widocznych na rysunkach …Zadanie 2.1. Podaj, który rodzaj komórek (roślinne, zwierzęce, czy grzybowe) przedstawiono na rysunku I.. Komórki mam wybrane tylko potrzebuje uzasadnienia.. Podaj nazwy struktur oznaczonych na …Transport substancji przez błonę jest uzależniony od wielu czynników.. pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Oceń to …Komórką zwierzęcą jest komórka pierwsza a roślinną druga..

... w którym została umieszczona.

Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-R1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Arkusz II ARKUSZ II MAJ …Na rysunku przedstawiono reakcję komórki roślinnej na umieszczenie jej w roztworach o róż- .. w którym umieszczono komórkę, a zjawiskiem .. Określ, czy …Play this game to review Cell Structure.. Podaj dwie cechy budowy, którymi się różnią przedstawione na rysunkach …Na rysunkach przedstawiono zmiany zachodzące w dwóch takich samych komórkach roślinnych umieszczonych w różnych roztworach.. (5 pkt) Na rysunku I przedstawiono budowę jednego z rodzajów komórek, a na rysunku II - kolejne etapy …Określ, czy roztwór, w którym umieszczono erytrocyty, jest izotoniczny, hipotoniczny czy hi-pertoniczny.. Komórki.. Uzasadnij odpowiedź, uwzględniając informacje zawarte na …protekcjonistycznymi i antagonistycznymi.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron.6.. Te czynniki to stopień rozpuszczalności danego związku w tłuszczach, wielkość cząsteczek …Play this game to review Biology.. Który element występuje tylko w komórce roślinnej?. Ponieważ kiedy kobieta jest w ciąży to jej miednica rozszerza się, a po …Określ, który rysunek przedstawia wentylację płuc, a który - wymianę gazową.Są to chloroplasty, które znajdują sie w liściach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt