Tytan karty charakterystyki

Pobierz

(+81) 503 23 77 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4. z o.o. ul. Instalatorów 7 02-237 Warszawa, Polska Osoba odpowiedzialna za produkt: Andrzej Komendant, tel.. Telefon: +48 32 40 12 200 .KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu ROKO CLASIK MLECZKO DO CZYSZCZENIA MR POL: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Numer WE : PCC Consumer Products Kosmet Sp.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystykiKarty produktu Karta charakterystki Wykaz składników.. Zobacz co może kryć.Domestos 24H zagęszczony płyn do toalet Citrus Fresh żółty 5l.. +48 (0) 22 886 40 11, mail: 1.4. silikonowy zawierający środki grzybobójcze.. Lekki metal o szarawym kolorze.. DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI DYSTRYBUTOR: Logis-Tech, ul. Modra 5, 55-095 Mirków, e-mail: + SEKCJA 2. z o.o. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel.. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Polska Numer telefonu: +48 22 572 35 00 +48 22 572 36 03 Wydział Odpowiedzialny: E-mail: 1.4.. Identyfikator produktu Płyn do mycia WC TYTAN 1.2.1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Producent / Dostawca FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Zakłady Chemiczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy Adres: ul. Główna 14, 61-005 Poznań, Polska Numer telefonu: 048 61 877-03-31 Numer fax: 048 61 877-29-74 email: Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4.Tytan (Ti, łac. titanium) - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym o liczbie atomowej 22..

JAX 15 - Karta charakterystyki.

15 lat gwarancji na spoinę!. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.. Numer telefonu alarmowego +48 (0) 22 886 40 11 w godz. 8.00-16.00· Nazwa handlowa: Tytan Professional Uszczelniacz dekarski kauczukowy · 1.2.. Kostenlose Lieferung möglichKarta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 03.07.2019 Numer wersji 2 Aktualizacja: 22.03.2019 Nazwa handlowa: TYTAN PROFESSIONAL FIX2 GT (ciąg dalszy od strony 1) 49.0.1 · Zwroty wskazujące środki ostrożności P102 Chronić przed dziećmi.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki · Producent/Dostawca .Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 14.06.2016 Numer wersji 1 Aktualizacja: 01.06.2016 Nazwa handlowa: TYTAN PROFESSIONAL SZYBKI KLEJ DO STYROPIANU IS13 (ciąg dalszy od strony 1) 42.2.28 · Piktogramy określające rodzaj zagrożenia GHS02 GHS07 GHS08 · Hasło ostrzegawcze NiebezpieczeństwoKarta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 15.09.2017 Numer wersji 1 Aktualizacja: 24.06.2016 Nazwa handlowa: TYTAN PROFESSIONAL Szpachla dekarska (ciąg dalszy od strony 1) 45.2.30 · Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H315 Działa drażniąco na skórę.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Nazwa produktu SKINSEPT PUR Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Produkt przeznaczony jest do mycia i wybielania muszli toaletowych, umywalek, pisuarów, innych ceramicznych urządzeń sanitarnych, podłóg, kafelek oraz wybielania tkanin..

JAX 34 - Karta charakterystyki.

Ma wysoką wytrzymałość mechaniczną, jest odporny na korozję (w tym również wody morskiej i chloru).Tytan jest dodawany do żelaza, aluminium, wanadu, molibdenu i innych.. Klasyfikacja przedstawiona w punktach 2 iDane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Bayer Polska Sp.. Nadaje się do różnorodnych zastosowań: dezynfekuje .Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Medi-Sept Sp.. z o. o. ul. Kujawska 102 PL 44-101 Gliwice Telefon: +48 32 40 12 200 Telefaks: +48 32 40 12 255 Osoba kontaktowa : FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Wojtasiak Magda - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) .3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Zastosowanie odradzane: Każdy rodzaj zastosowania nie wymieniony powyżej oraz w punkcie 7.3 Zastosowanie zalecane: Środek do mycia naczyń 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:Karty charakterystyki produktu.. A-Z Z-A.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Neutralny szybkoutwardzalny uszczelniacz .. Nie wszystkie karty charakterystyki Ecolab, Nalco Champion i Nalco Water są dostępne w Internecie..

Kala AntyWirus - Karta charakterystyki.

Dezynfekujący płyn do rąk i powierzchni Tytan Anti Septic spray 500ml (P71010) Zdjęcie produktu Wysoka rozdzielczo .Płyn do czyszczenia szyb kominkowych i grilli Tytan Data wydania: 2007-11-27 Wydanie: 9 Aktualizacja: 2017-05-31 Zakłady Chemiczne "UNIA", ul. Główna 14, 61-005 Poznań Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI1.3.. Domestos 24H Professional XXL czyści i dezynfekują powierzchnie, usuwając niewidoczne na pierwszy rzut oka bakterie, wirusy i grzyby.. Przedziały te nie oznaczają zakresów zawartości substancji produktu, służą one wyłącznie w celu ochrony danych, które są własnościąintelektualną.. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1.. Kala AntyWirus - Potwierdzenie badania dermatologicznego.Płyn do mycia WC TYTAN Data wydania: 2003-07-30 Wydanie: 12 Aktualizacja: 2013-09-04 Zakłady Chemiczne "UNIA", ul. Główna 14, 61-005 Poznań Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Dzięki zagęszczonej konsystencji dłużej przywiera do czyszczonej powierzchni.. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny .karty charakterystyki poszczególne ilości substancji mieszaniny zostały podane w przedziałach w celu zachowania poufności danych.. Informujemy o zmianie numerów alarmowych w Europie, ważnych od 1 lipca 2017.Karty charakterystyki niebezpiecznych specjalistycznych środków czystości 2018_2019 (zip 5.4MB) AROMAT FRESH VC 122_2015..

Gold Drop płyn czyszcząco dezynfekujący - Karta charakterystyki.

MAXAL VC 970_2017.Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dystrybutor: Patio Color Sp.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Brak dostępnych dalszych istotnych danych · Zastosowanie substancji / preparatu Uszczelniacz · 1.3.. Numer telefonu alarmowego Numer telefonu alarmowego 112 (czynny przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę)Idealna Łazienka - Tytan Professional Polska.. Karty Charakterystyki (SDS) zawierają informacje o substancji lub mieszaninie do zastosowania w zarządzaniu chemicznym w miejscu pracy.. P273 Unikać uwolnienia do środowiska.Płyn do mycia WC TYTAN Data wydania: 2003-07-30 Wydanie: 2 Aktualizacja: 2019-02-28 Zakłady Chemiczne "UNIA", ul. Główna 14, 61-005 Poznań Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006Tytan Professional 1.2.. Stopy tytanu są wykorzystywane w przemyśle lotniczym .Płyn do usuwania przypaleń TYTAN Data wydania: 2005-01-12 Wydanie: 5 Aktualizacja: 2012-11-28 Zakłady Chemiczne "UNIA", ul. Główna 14, 61-005 Poznań Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Identyfikator produktu1.3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt