Uzupełnij tekst odpowiednimi formami przymiotników i rzeczowników

Pobierz

W drugim ćwiczeniu student będzie musiał uzupełnić prostyUzupełnij zdania odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach.. - Znam i potrafię posługiwać się zaimkami .. Uzupełnij tekst odpowiednimi formami czasowników.. uczniowie, wicher, .. Uzupełnij podane zdania odpowiednimi formami rzeczowników.. 3.Podkreśl czasowniki.. Marzenka z mamą zrobiły porządek w ogródku.. Zasada pisowni rz w zakończeniach rzeczowników, około 3 godziny temu.. Przymiotniki angielskie z trzema i więcej sylabami stopniujemy opisowo.. Student będzie musiał uzupełnić krótki tekst odpowiednimi formami gramatycznymi podanych słów (odmiana rzeczowników, przymiotników i zaimków przez przypadki; odmiana czasowników w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym).. «rodzaj widowiska, w którym za pomocą odpowiedniej techniki projekcyjnej rzutuje się na ekran pewną serię obrazów dających widzowi złudzenie ruchu .. Podane zdania przekształć z czasu przeszłego na czas teraźniejszy.. Skąd wiadomo, w jakiej liczbie - pojedynczej czy w mnogiej - należy zapisać wyrazy w nawiasach?4.. WŁOSKI, KLASA 7 17 23.. Podkreśl wyrazy określane.. Karol jest (amerykański student) amerykańskim studentem 0 .. a) .. Z podanego tekstu wypisz: a) czasowniki dokonane, b) .Rzeczowniki.. Natomiast gdy chcemy powiedzieć, że danej cechy jest mniej, wtedy dodajemy less w stopniu .Uzupełnij podane teksty odpowiednimi formami rzeczowników ucho i oko w liczbie mnogiej..

Zazwyc Uzupełnij tekst właściwymi formami rzeczowników i przymiotników.

W oddzielnych rzędach posiały pietruszkę i marchewkę.. Ania to moja (najlepszy) (koleżanka).. Pamiętaj, że ich odmiana zależy od znaczenia.. Positiv Komparativ Superlativ gut hoch mehr am am am am nächsten Ćwiczenie 12 Proszę uzupełnić zdania, wstawiając przymiotnik w odpowiednim stopniu.. 10 Do podanych niżej rzeczowników dopisz przymiotnik uczeń gra .Uzupełnij tekst odpowiednimi formami rzeczownika i określających je przymiotników., podanych w nawiasach.Skąd wiadomo w jakiej liczbie pol.. jej…Odczytaj tekst, uzupełniając go odpowiednimi formami rzeczowników i określających je przymiotników podanych w nawiasach.. czasowniki.. Połącz pytania z odpowiedziami.7.. Zadania znajdują się w załączniku.. Rzeczowniki .. przez przypadki.Z przymiotnikami w stopniu równym np. niechętny, niebrzydki, nieduży Z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym np. nie większy, nie najgorszy, nie ładniejsza, nie najwłaściwsza Z przysłówkami w stopniu równym utworzonymi od przymiotników np. niechętnie, niebrzydko, niedużo Z przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym np.2.. (1 pkt) Uzupełnij zdanie - wybierz z nawiasu odpowiedni zwrot.. uzupełnij powiedzenia odpowiednimi formami zaimków podanych w nawiasach 2017-11-06 18:54:33 1..

- Znam i potrafię posługiwać się formami rodzajnika określonego.

Dort is - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. jej….1.Uzupełnij wypowiedzi odpowiednimi formami rzeczowników zakończonych na -ctwo -dztwo i przymiotników zakończonych na -cki, -dzki.. Uzupełniony tekst:Wyspa ta miała około dziewięciu Odpowiedź na zadanie z Słowa z uśmiechem 6. a) podrzutek, malina, fiołek, chwila b) młynarz, żona, urodzenie, las c) drewno, postanowienie, życie, imię d) dzień, wysiłek, świat, opatrzność 10.. Określ ich formy fleksyjne.. Przymiotniki .. Uzupełniony tekst:Wyspa ta miała około dziewięciu Odpowiedź na zadanie z Słowa z uśmiechem 6.. W mojej szkole spotykam wiele (wspaniała osoba).D(lm) .. Następnie określ ich formę (przypadek, liczbę, rodzaj).. To są te teksty: a)W zimie często bardzo marzną mi .. .Daje tylko naj,ocene,dziękuję za wszystkie zrobione zadania.. Wyrazy te utwórz od słów podanych w nawiasach.. 9 Do każdego z poniższych przymiotników dopisz słowo nie, następnie zapisz wnioski.. Uzupelnij tekst odpowiednimi formami przymiotników i rzeczowników kinga998800 1.dobrymi 2. kumplami 3.kartonowych 4. modeli 5.ostatnie 6.dzieło 7. ładzie 8.podwodne 9 votes Thanks 11Dopasuj właściwe przymiotniki do rzeczowników.. Przymiotniki..

Nauka o języku i ortografiaProszę uzupełnić tekst odpowiednimi formami rzeczowników i przymiotników.

Uzupełnij zdania odpowiednimi formami przymiotników.. Uzupełnij odnalezionymi przymiotnikami poniższe wyrażenia.. Alessia robi wywiad z profesorem Zanotti.. - To mój (debiutant).. obraz-'' (Łódź).. pejzaż''.Zostanie wystawiony w (Sieradz).. galerii.rzeczowników i przymiotników.. (frisch) d.Z podanych fragmentów definicji pochodzących ze słownika języka polskiego wypisz przymiotniki, które określają rzeczownik będący hasłem.. granatowe, czarna, srebrny, błękitne, szara, biały, złote, czerwony, zielony .. Dopasuj przymiotniki w odpowiedniej formie i uzupełnij kartę deserów.. Ciężko pracowały od samego rana.4 Ćw.. Karol jest bardzo (inteligentna)1) mama a) rzeczownik b) czasownik c) przymiotnik 2) biega, rysuje a) czasownik b) przymiotnik c) rzeczownik 3) różowy, miły a) rzeczownik b) czasownik c) przymiotnik 4) kot, pies, ptak a) przymiotnik b) rzeczownik c) czasownik 5) jadę, jadę, a) czasownik b) rzeczownik c) przymiotnik 6) drzewo, kwiatek a) przymiotnik b) czasownik c) rzeczownik 7) gitara, flet a) przymiotnik b) czasownik c .Uzupełnij tekst właściwymi formami rzeczowników i przymiotników..

Proszę wybrać właściwe formy przymiotników i przysłówków...../10 p.

Ania to moja (najlepszy) (koleżanka).. fajny miły lepszy najgorszy przyjemny rzadki zła grzeczne Wnioski: Nie piszemy łącznie z przymiotnikiem Nie piszemy rozłącznie z przymiotnikiem Ćw.. Nauka o języku i ortografiaZ podanych niżej rzeczowników i przymiotników utwórz związki wyrazowe.. 2010-10-26 15:22:29; Uzupełnij zdania odpowiednimi formami podanych rzeczowników 2017-02-16 18:53:30; Uzupełnij zdania odpowiednimi.. 2013-03-24 15:55:07; Uzupełnij tekst odpowiednimi formami wyrazów z rozsypanki 2012-09-25 17:22:53Proszę uzupełnić tabelę.. Uzupełnij tekst odpowiednimi formami rzeczownika i określających je przymiotników., podanych w nawiasach.Skąd wiadomo w jakiej liczbie pol.. Jednak najczęściej rozmawiamz Andrzejem- (świetny sportowiec) .. N. (lp)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt