Cechy planet układu słonecznego

Pobierz

Operacyjne: Uczeń zna: • budowę Układu Słonecznego, • nazwy planet ziemskich i gazowych, • charakterystyczne cechy Słońca i planet, • wierszyki ułatwiające zapamiętanie planet wg kolejności.Być może Układ Słoneczny ma dziewięć planet.. Planety to ciała niebieskie krążące wokół gwiazdy, obracające się według własnej osi i świecące odbitym światłem gwiazdy.. Większość zapadającej się masy z tej części obłoku zebrała się pośrodku, tworząc Słońce, podczas gdy reszta spłaszczyła się, formując .Charakterystyka planet układu Słonecznego interesująca, że zmieniają czasami warunki klimatyczne, bo ich atmosfery są rozwijane i modyfikowane.. Wspólną cechą tych planet jest duża masa, duża liczba księżyców oraz posiadanie pierścieni.Jowisz - piąta od Słońca, największa i najcięższa planeta Układu Słonecznego (ponad 2,5 razy więcej niż masa wszystkich pozostałych planet Układu razem wziętych).. Te dwa czynniki zdecydowały o ewolucji Ziemi od planety otoczonej bogatą w wodór atmosferą do świata współczesnego.W Układzie Słonecznym znajdują się 4 takie planety: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars.. Przestrzeń kosmiczna była badana przez astronomów przez długi czas, a każda osoba wie, jakie istnieją planety Układu Słonecznego.CELE LEKCJI: Ogólne: • Poznanie Słońca oraz planet Układu Słonecznego.. Uran i Neptun zbudowane są głównie z lodu oraz zamarzniętego amoniaku i metanu, tak że niektórzy astronomowie zaliczają je do odrębnej kategorii planet - lodowych olbrzymów.Słońce - gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety oraz mniejsze ciała niebieskie..

Także poza naszym układem znajdują się planety tego typu.

Z powodu szybkiego obrotu wokół własnej osi, jest silnie spłaszczony przy biegunach.jej wyjątkowości, dzieci powinny porównać Ziemię z innymi planetami Układu Słonecznego.. Po lewej stronie znajduje się żółtoczerwone duże Słońce, na prawo od niego pokazano kolejne planety z zachowaniem proporcji wielkości, są to kolejno: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun.Układ Słoneczny - to system planetarny obejmujący Słońce, 8 planet (w tym Ziemię) oraz planety karłowate, księżyce, planetoidy i inne ciała niebieskie, poruszające się po orbitach wokół gwiazdy - Słońca.. Smutne jest to sobie uświadomić, ale Słońce powoli zużywa swój zapas paliwa jądrowego.. Najbliższa nam, atmosfera ziemska składa się w 78 % z azotu i 21 % z tlenu.. Neptun jest ponad 17 razy masywniejszy od Ziemi i trochę masywniejszy od swojego bliźniaka,.Cechą wszystkich takich obiektów astronomicznych jest ich bardzo duży rozmiar i stosunkowo mała gęstość (w porównaniu z planetami skalistymi).. Współcześnie znamy 9 planet, które wchodzą w skład naszego Układu Słonecznego.Masa wszystkich planet Układu Słonecznego stanowi 0,134 % masy Słońca.. ?Planety ☾ = księżyc lub księżyce ∅ = pierścienie planetarne: Merkury: Wenus: Ziemia ☾ Mars ☾ Jowisz ☾ ∅ Saturn ☾ ∅ Uran ☾ ∅ Neptun ☾ ∅ Planety karłowate (1) Ceres (134340) Pluton ☾ (136108) Haumea ☾ ∅ (136472) Makemake ☾ (136199) Eris ☾ Małe ciała Układu Słonecznego: PlanetoidyNeptun - gazowy olbrzym, ósma, najdalsza od Słońca planeta w Układzie Słonecznym..

Nazwa planety pochodzi od rzymskiego boga mórz Neptuna.

Ponieważ Ziemia jest położona 150 milionów kilometrów od Słońca, dzięki temu, w odróżnieniu do pozostałych planet, temperatura na jej powierzchni jest idealna dla występowania wody wPODRÓŻ PRZEZ UKŁAD SŁONECZNY.. Ciśnienie 250 mld atmosfer.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Pozostało 92% treści .. cechy planet; Roczny Miesięczny RABAT 30% Nielimitowany dostęp roczny.. Hipotetyczna planeta może okrążać Słońce raz na 10-20 tysięcy lat, w .Powstanie i ewolucja Układu Słonecznego rozpoczęły się 4,6 miliarda lat temu, gdy na skutek grawitacyjnego zapadnięcia się jednej z części niestabilnego obłoku molekularnego rozpoczął się proces formowania Słońca i innych gwiazd.. Posiadają bardzo zrożnicowaną atmosferę.. Ich gęstość jest więc duża, najmniejsza na Marsie - średnio .Animacja przedstawienia krótką charakterystykę planet Układu Słonecznego.Pierwszy kadr ukazuje cały Układ Słoneczny.. Składają się z minerałów o wysokich temperaturach topnienia: żelaza i niklu, które budują ich jądra oraz krzemianów tworzących płaszcz i skorupę.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Merkury, Wenus, Ziemia i Mars - 4 wewnętrzne planety Układu Słonecznego - są planetami skalistymi..

Jest to bowiem jedyna planeta, na której istnieje życie.

Wśród planet Układu Słonecznego jest czwartą pod względem średnicy i trzecią pod względem masy.. (Czas trwania zaj ęć: 45 min) II.. Wszystkie planety poruszają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, obracają się również wokół własnej osi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, z wyjątkiem Wenus.Układ Słoneczny jest otoczony przez Chmurę Oorta - wiązkę komet, a łącznikiem między nim a wewnętrznym Układem Słonecznym jest pas Kuipera - rejon poza orbitą Neptuna w odległości 30 do 100 AU od Słońca, zawierający wiele małych, lodowych ciał.Planety układu słonecznego.. W jednym przypadku jest to atmosfera śladowa.. Czymś wyjątkowym jest również istnienie wody.. 8 planet Układu Słonecznego (uporządkowane i ich cechy) Układ słoneczny, uznany przez astrologów za "nasz system", składa się z planety i asteroidy krążące wokół jedynej gwiazdy, która nadaje nazwę systemowi, Słońcu .Cechą charakterystyczną jest jego błękitny kolor (przypomina barwę oceanu), występowanie najsilniejszych wiatrów osiągające prędkość 2 000 km/h oraz najniższa temperatura ze wszystkich planet Układu Słonecznego.Układ Słoneczny - układ planetarny w galaktyce Drogi Mlecznej, składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich: ośmiu planet, co najmniej 205 ich księżyców, pięciu planet karłowatych i miliardów (a być może nawet bilionów) małych ciał, do których zalicza się planetoidy, komety i meteoroidy, a także pył międzyplanetarny .Planetami nazywamy ciała niebieskie, posiadające średnicę większą od 100 km, które obiegają gwiazdę oraz nie posiadają własnych źródeł energii promienistej, a siecią światłem odbitym od gwiazdy..

W Układzie Słonecznym wszystkie planety posiadają atmosferę.

Aby obraz ruchu systemu w Galaktyce mógł uzyskać pełną formę, należy również wziąć pod uwagę prędkość i orbitę, na której planety poruszają się wokół Słońca.. • Zastosowanie różnorodnych metod i form pracy na zajęciach szkolnych.. Przez miliardy lat to rozszerzy się do rozmiarów gigantycznej czerwonej .Atmosfera jest warstwą gazów, która otacza dane ciało niebieskie.. Zbudowane głównie z wodoru i helu.. Do 24 sierpnia 2006 roku w skład planet Układu Słonecznego wchodził także Pluton, jednakże postanowieniem Międzynarodowej Unii Astronomicznej Pluton nie zaliczany jest już do planet a jedynie do obiektów transneptunowych, bądź do kategorii obiektów nazywanych obiekty plutonowe.Planety zewnętrzne nazywane są gazowymi olbrzymami.. CELE: a) Poznawczy: • Ucze ń wie, czym ró Ŝni ą si ę planety od gwiazd, • Ucze ń zna ciała Układu Słonecznego oraz ich cechy, • Ucze ń poznaje metody badawcze stosowane w astronomii.Uważa się, że Słońce jest teraz w środku swojego życia, więc będzie istnieć, podobnie jak wszystkie ciała niebieskie zależne od niego, będzie nawet kilka miliardów lat.. Dwóch naukowców z USA uważa, że rozmieszczenie orbit kilku obiektów poza orbitą Neptuna wskazuje na obecność dużej, nieznanej planety na krańcach naszego układu.. TEMAT: PODRÓ ś PRZEZ UKŁAD SŁONECZNY.. Gwiazda o imieniu Słońce.. Korzystny rabat .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wymień planety Układu Słonecznego , dzieląc je na wewnętrzne i zewnętrzne ,oraz podaj je cechy każdej z wyróżnionych grup.. Są to kolejno od Słońca: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun.. Masa (×10 21 kg) Merkury: 330,2; Wenus: 4868,5; Ziemia: 5974,2; Mars: 641,9; Jowisz: ,8; Saturn: 568516,8; Uran: 86841,0; Neptun: 102439,6Ruch planet w układzie słonecznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt