Plan kontroli zarządczej w szkole 2020

Pobierz

Jana Pawła II Specjalnej w Katowicach.. Jest to bardzo ważny element procesu zarządzania.. Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021.. Plan działalności szkoły na rok 2020. plan sprawowania kontroli zarzĄdczej.. 1 pkt 3 i art. 53 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpniaOświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 Kontrola zarządcza 2019 .. Szpital posiada zaakceptowany konspekt planu modernizacji Szpitala w którym ujęta jest realizacja budowy nowej Apteki przewidywana na lata 2020-2022.. 53 53 53 786 str. 1 Kowalewo Pomorskie, dnia 25.01.2021 r. PSMKP.0511.04.2021 Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim w roku 2020 Część A Środowisko wewnętrzne.. Sprawozdanie z kontroli zarzadczej za 2020 rokSprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 39 im.. Nadzor-pedagogiczny.pl Kontrola zarządcza Dokumenty Kontrola zarządcza w pigułce.. Przykładowy roczny plan zadań szkoły .Zapisz jako pdf"/> artykuł: Plan działania kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kowarach na rok 2019 ROK"/> Załączniki Plan dzialan- kontrola zarzadcza 2019.pdf (104.66 KB)Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej; Plan działalności przedszkola w zakresie zadań organizacyjnych na rok 2020 (wypełniony) Plan działalności przedszkola w zakresie działań wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczych na rok 2019/2020 (wypełniony) Rejestr ryzyka do zadań organizacyjnych na rok 2020 (wypełniony)Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im..

Definicja kontroli zarządczej i jej cele § 2.

Sprawozdanie z kontroli zarządczej w 2018 roku ; 07.02.2019 13:18, Administrator Dodanie załącznika: Rekomendacje z pełnionego nadzoru pedagogicznego .. DOKUMENTY DOTYCZĄCE KONTROLI ZARZĄDCZEJ.. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań szkoły w sposób: 1) zgodny z prawem, 2) efektywny, 3) oszczędny, 4) terminowy.. Data publikacji: 6 września 2019 r. Jednym z niezbędnych dokumentów tworzonych w ramach kontroli zarządczej jest roczny plan działalności szkoły.. Zadania Miejsce sprawowania kontroli .. wykonanie budżetu w stosunku do planu XII 2019 VII 2019 Główny Księgowy 9.. Utworzono dnia 16.10.2019, 08:29 .. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM (PDF, 222.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-01-30 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-30. w szkole podstawowej nr 4 im.. Określa się w nim najważniejsze cele i przypisane zadania.. Pliki do pobrania.. Zwykle jest to załącznik do ogólnych zasad funkcjonowania .Pomieszczenia w szkole.. 2 .ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE KONTROLI ZARZĄDCZEJ.. Wytworzył: Udostępnił: Kabulska Katarzyna (2015-04-19 17:40:17 .Księga kontroli zarządczej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.. w roku szkolnym 2019/2020.. Szarych Szeregów w Piaskach za rok 2020 Data publikacji: 23 czerwca 2021Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą organizacji i zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w szkole..

Szkoła Przedszkole.

Kontrola zarządcza w 2020 roku.. KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w SA PSP w Poznaniu za 2020 r. pobierz.. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM.. 2021 I polrocze k. zarz.doc (88.50 KB) 2020 II polrocze k. zarz.. Kadra kierownicza podmiotów administracji publicznej i pracownicy zajmujący się dokumentowaniem kontroli zarządczej coraz częściej pytają o przeprowadzenie analizy ryzyka w kontekście pandemii COVID-19.. Klasy; Sale gimnastyczne; Biblioteka/czytelnia; Sale komputerowe; Pomieszczenia w przedszkolu; Strona główna; Regulaminy; Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP.w Strzelinie zwanej dalej szkołą, kontroli zarządczej.. 2.PLAN SPRAWOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM ADAMA MICKIEWICZAW SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 L.p.. Plan działania kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kowarach na rok 2019 ROK.. 09.07.2020 08:45 Agnieszka Król-Lasoń.. Kontrola zarządcza w szkole funkcjonuje w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych i przyjętych standardów przez dyrektora szkoły, uwzględniających specyfikę szkoły, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia..

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej na rok 2020.

Kontrola zarządcza.. Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.. Poniżej odpowiedzi na 3 najczęściej zadawane pytania w tym zakresie.. Edytowalne wzory dokumentów zamieściliśmy poniżej.. adama mickiewicza w siedlcach.. Liczba stron w dokumencie: 1.. Plan i harmonogram kontroli zarządczej.. Fryderyka Chopina w Żarach 3 Wstęp W ramach kontroli zarządczej, analizie podlegają wszystkie działania, które mogą mieć wpływ na zapewnienie celowości, efektywności, oszczędność i terminowości pracy jednostki.W zakładce znajdują się wzory dokumentów z zakresu kontroli zarządczej - planu działalności, sprawozdania z wykonania planu działalności i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.. Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonwania systemu kontroli zarządczej.Plan pracy szkoły na rok 2019/2020.. Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.Wprowadzam w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy: - Plan Kontroli Zarządczej na rok 2019 w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia..

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017.

§ 2.Przykładowy roczny plan zadań szkoły w .. r. (kontrola zarządcza) Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Procedura Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 15 "Bajka" w Kutnie.Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kowalewie Pomorskim tel .. zadania miejscePlan działalności szkoły na rok 2021 .. 2019-03-26.ZARZĄDZENIE NR 11/2017/18 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W SKOCZOWIE z dnia 26 września2017 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie Działając na podstawie art. 69 ust.. Znajdziesz tu informacje dotyczące kontroli zarządczej w szkole, dotyczące m.in. standardów kontroli, zarządzania ryzykiem - niezbędne w pracy dyrektora.. oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku w 2020 r. w zakresie obszaru ochrony danych .Kontrola zarządcza - analiza ryzyka a COVID-19.. 27.11.2019 14:07 Ilona Bartkowska.. 1.Szkoły mają obowiązek realizowania systemu kontroli zarządczej.. Kontrola kasy oraz druków ścisłego zarachowania.. Strony dostępne w domenie mogą .Szkoła monitorowana dzięki sfinansowaniu z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA Dokumenty dyrektora.. Janusza Korczaka w Sobótce na rok 2018.. .doc (81.00 KB) 2020 I polrocze k. zarz.odt (31.94 KB) 2019 II polrocze.doc (36.00 KB)Roczny plan działalności szkoły w ramach kontroli zarządczej.. STAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2020 ***** STAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2019 ***** STAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2018 * * * * *Czytaj więcej o: Plan działania kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kowarach na rok 2020.. Zarządzenie nr 1 /2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 z dnia 04.01.2018 w sprawie wprowadzania Procedury Kontroli Zarządczej.. Plan działalości Szkoły Podstawowej nr 1 im.. oraz dokument skorelowany z Planem: - Rejestr ryzyk i metody przeciwdziałania ryzyku na rok 2019- Załącznik nr 2.. Przepisy wewnętrzne.. § 2.STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.. Kasa szkoły sekretariat.Standardy grupy A (13) Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej w szkole.. Poznaj przykład analizy wdrożenia i funkcjonowania w szkole systemu kontroli zarządczej.Dokumenty KONTROLI ZARZĄDCZEJ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt